Trooper

Steun ons nu door online te shoppen! 
Als je iets online wil kopen, ga dan altijd eerst via https://trooper.be/chirohiperlie
Je betaalt NIETS extra, maar steunt wel de Chiro. Deel dit vooral met al jullie vrienden en stel deze pagina in als snelkoppeling.

Alvast bedankt en tot 1 juni op onze kampvergadering!